Adam Midlík

Adam Midlík

Projekt: Identifikace a anotace klíčových oblastí v strukturách proteinů

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU, NCBR
Školitel: RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Můj LINKEDIN / GOOGLE SCHOLAR

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V současné době mají biologové k dispozici ohromné množství struktur proteinů. Tato data mohou být velmi cenná pro pochopení funkce proteinů, příčin různých nemocí a posléze návrhu léků. Napřed je ale potřeba identifikovat klíčové regiony v těchto strukturách (např. aktivní místa, kde probíhají biochemické reakce, nebo tunely, kterými se reaktanty těchto reakcí dostávají dovnitř a produkty ven). Tématem mojí práce je vývoj metod pro nalezení těchto regionů a zpřístupnění těchto metod formou počítačového programu.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o vývoj metod a softwaru, který bude možné využívat v základním i aplikovaném výzkumu.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Je to pro mne příležitost naplno se věnovat svému projektu a zároveň si rozšiřovat rozhled a možnost budoucího uplatnění v rámci doplňkových akcí.