Václav Němec

Václav Němec

Projekt: New furo [3,2-b]pyridines with targeted biological activity 

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU
Školitel: 
Mgr. Kamil Paruch, PhD.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Zabývám se syntézou nových organických sloučenin, které mají potenciální biologickou aktivitu. Momentálně se zaměřujeme převážně na sloučeniny na bázi furopyridinu. Konkrétně se nám například podařilo připravit nové sloučeniny, které dokáží zablokovat velmi účinně a selektivně určitý druh enzymů (CLKs a HIPKs). Kromě toho chceme ještě více poodhalit potenciál furopyridinů. Jednak proto, že furopyridiny, coby biologicky aktivních sloučeniny, nejsou příliš prozkoumány, a také proto, že se nám podařilo vyvinout metody, jak tyto sloučeniny efektivně připravovat.

Využití výsledků v praxi:

Řekl bych, že se pohybujeme někde na pomezí mezi základním a aplikovaným výzkumem. Naše práce spočívá v tom, že si nejdříve navrhneme strukturu zcela nových a potenciálně zajímavých cílových molekul. A po té se snažíme s využitím celého spektra nejrůznějších chemických reakcí tyto nové sloučeniny připravit. Pokud se ukáže, že jsou naše sloučeniny aktivní, tak je nadále vylepšujeme a ty nejnadějnější by v budoucnu mohly posloužit biologům jako účinný nástroj pro studium dosud neprozkoumaných dějů v živých organismech na molekulární úrovni. Dále mohou najít uplatnění jako nová léčiva, pokud se jim podaří projít dlouhou řadou dalších testů a klinických studií. 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Nejen chemií je PhD. student živ, a nabízené stipendium mi tak přišlo jako dostatečné motivace. Zajímavé bylo také vyslechnout si hodnocení projektu od odborné komise.