Petr Fojtík

Petr Fojtík

Projekt: Modulation of energy metabolism by mitogenic signaling and its effect on cultivation and differentiation of human pluripotent stem cells 

Hostitelská instituce: Lékařská fakulta MU
Školitel: 
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
Můj Linkedin profil

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci Ph.D. studia se věnuji výzkumu lidských pluripotentních kmenových buněk, které upoutaly mou pozornost ještě před nástupem na univerzitu. Mají totiž unikátní vlastnost – schopnost změnit se v jakoukoliv z více než 200 typů buněk v našem těle. Tím se nabízí široká škála možností k jejich využití ve výzkumu a medicíně, před kterými ale stojí jedna velká překážka. Během dlouhodobé kultivace u nich dochází k nevratným změnám, kvůli kterým se stávají dále nevyužitelné. Abychom byli schopni těmto problémům předejít, musíme důkladně porozumět jejich biologii. 

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o základní výzkum, jehož výstupem bude detailnější porozumění biologii pluripotentních kmenových buněk, které by mělo vést ke zdokonalení kultivačních postupů a tím omezit snižování jejich kvality během kultivace. To je nezbytný krok pro plnohodnotné využití jejich potenciálu pro modelování chorob, testování léků a v budoucnu regenerativní medicínu, tedy aplikovaný výzkum.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Přihlášení do tohoto projektu pro mne bylo výzvou, která měla ukázat, jak jsem schopný obstát v konkurenci nadaných studentů. Díky úspěchu v tomto programu budu po dobu svého Ph.D. studia finančně nezávislý a věřím, že mi velmi pomůže při hledání další pracovní pozice.