Miroslav Zeman

Miroslav Zeman

Projekt: Determination of the Neutron Flux in a Spallation Target with the Use of Threshold Activation Detectors 

Hostitelská instituce: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Školitel: 
Ing. Karel Katovský, Ph.D.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Mé Ph.D. studium je zaměřeno na určení neutronového toku v hluboce podkritických systémech se spalačními terči, které jsou vyrobeny z těžkých kovů (olovo, bismut, uran nebo thorium). Podkritický systém je systém, který nedokáže samovolně udržet štěpnou řetězovou reakci. Štěpná reakce je udržována pomocí externího zdroje vysokoenergetických částic. Spalační terče jsou zdrojem tříštivých reakcí. Tříštivá reakce vzniká při zachycení vysokoenergetické částice atomem z těžkého jádra. Tato částice rozdělí atom na dvě lehčí jádra a několik neutronů, které pokračují v další reakci. 

Využití výsledků v praxi:

Tato práce je zaměřena na aplikovaný výzkum. Ten je možné provádět se spalačními terči z různých materiálů a různých tvarů, náš momentálně probíhá na půltunovém spalačním terči z přírodního uranu. Využití v praxi bude v oblasti urychlovačem řízených systémů, v jaderné energetice. Z našich experimentů zde mohou být využity informace o neutronovém toku, konkrétně o jeho rozložení v různých materiálech a tvarech. 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Velice mě zajímalo, jaký bude mít tento projekt ohlas u odborníků, kteří nejsou přímo z oboru, stejně jako to, jak se umístím mezi tak velkým počtem prací z různých odvětví. Pro mé studium to znamená určitou a myslím, že podpora z programu Brno Ph.D. Talent mi pomůže lépe se soustředit na práci a poté produkovat více výsledků v rámci disertační práce.