Miroslav Michlíček

Miroslav Michlíček

Projekt: Study of the deposition mechanism in CPA plasma for bioapplications

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU
Školitel: 
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Můj Google Scholar

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Ve svém studiu se věnuji problematice přípravy tenkých vrstev z organických prekurzorů v plazmatu, takzvané plazmové polymeraci. Vrstvy připravené touto metodou mohou obsahovat velké množství chemických funkčních skupin.  Protože ale příprava vrstev probíhá v neizotermickém plazmatu, je celý proces značně komplikovaný a mechanismus depozice není dobře prozkoumaný. V mém projektu budu pomocí diagnostiky zkoumat procesy v plazmatu a charakterizovat výsledné vrstvy.

Využití výsledků v praxi:

 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Do projektu Brno Ph.D. Talent jsem se přihlásil, protože nabízí finanční podporu doktorským studentům., která je potřebná pro kvalitní výzkum. Znamená to pro mě zejména závazek svůj projekt dokončit a také kousek prestiže navíc.