Michal Benovics

Michal Benovics

Projekt: Host-specific parasites as indicator of evolution and historic dispersion of their hosts: model Dactylogyrus (Monogenea) and cyprinid fish in Perimediterranean area

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU
Školitel: 
doc. RnDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Hlavním zaměřením mého výzkumu je vyřešení otázky speciace a rozšíření kaprovitých ryb v oblasti Středozemního moře, což je největší skupina sladkovodních ryb, s vysokým významem pro rybolov a trh s rybím masem. Jak došlo k jejímu obrovskému rozmachu je ale záhadou. Proto jsem se rozhodl vyřešit tuto problematiku prostřednictvím parazitů kaprovitých ryb. Částečně se věnuji také mezidruhovému křížení a dopadu tohoto křížená na hybridy u vybraných skupin obojživelníků, především u žab ze skupiny zelených skokanů. Mým hlavním zájmem ale zůstává studium parazitů, jako prostředek při zkoumání evoluce jejich hostitelů.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o základní výzkum - sběr parazitického, ale i hostitelského materiálu kaprovitých ryb z oblasti Středozemního moře. Cílem je prozkoumat oblasti v tomto směru dosud neprobádané, popsat nové druhy nebo získat důležitá molekulární data pro poznání lokální fauny. Výsledky mohou přiblížit i to, jak se v minulosti tamní krajina formovala. 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Zaujalo mě především finanční ohodnocení za úspěšnost v projektu Brno Ph.D. Talent, které je pro kvalitní výzkum nezbytné. Zároveň se pro mě stalo výzvou možnost konkurovat množství kvalitních projektů ostatních uchazečů a tím potřeba nabídnout odborné komisi něco navíc. Neposledním důvodem byla také nenahraditelná zkušenost a možnost setkat se s dalšími odhodlanými studenty, kteří mi rozšíří obzory do sfér, o kterých bych dřív ani neuvažoval.