Michaela Galoczová

Michaela Galoczová

Projekt: Functional relationships in breast cancer metastasis at the level of proteome, secretome and metabolome 

Hostitelská instituce: Masarykův onkologický ústav
Školitel: 
Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Můj Google Scholar

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci Ph.D. studia se věnuji výzkumu rakoviny prsu na Masarykově onkologickém ústavu v Brně, což je specializované onkologické centrum, jediné svého druhu v České republice. Toto téma je velmi aktuální, jedná se, zejména u žen, o jeden z nejčastěji diagnostikovaných typů rakoviny. Současná léčba rakoviny prsu se potýká se dvěma závažnými problémy a to vznikem sekundárních nádorů, tzv. metastáz a rezistencí pacientů na léčbu. Mé téma se zabývá oběma těmito problémy s využitím proteomických metod. 

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o základní výzkum, jehož cílem je charakterizovat a potvrdit nové proteinové biomarkery, které byly nalezeny v souvislosti se zvýšeným rizikem tvorby metastáz. Dalším cílem je lépe porozumět mechanismům rezistence pacientů na léčbu a identifikovat biomarkery k předpovídání rizika jejího vzniku.

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Přihlášení se do projektu Brno Ph.D. talent pro mě bylo výzvou. To, že jsem byla vybrána, jako jeden z finalistů, považuji za prestiž a je to pro mě velkou motivací. Získaná odměna mi umožní se lépe osamostatnit a věnovat se své práci, bez nutnosti řešit finanční problémy.