Matej Fekete

Matej Fekete

Projekt: Space and time resolved study of reactive HIPIMS process 

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU
Školitel: 
doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Zabývám se diagnostikou procesu magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu (HiPIMS), což je nová inovativní technologie, která výrazně zlepšují povrchové vlastnosti materiálů. Věnuji se časově a prostorově rozlišené diagnostice reaktivního i nereaktivního HiPIMS procesu. Toto téma mě zaujala tím, že zkoumám věci, které jsou nové a ještě nejsou zcela objasněny.

Využití výsledků v praxi:

Ústředním motivem mého tématu je základní výzkum, který má potenciál využití v praxi. Díky informacím získaným diagnostikou HiPIMS procesu by bylo možné optimalizovat parametry procesu vytváření tenkých vrstev nebo vytvořit nové tenké vrtsvy specifických vlastností. 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Do projektu Ph.D. Talent jsem se přihlásil protože mi umožnil věnovat maximum času výzkumu. Získané prostředky mi zjednodušují možnost účasti na mezinárodních konferencích či stážích na zahraničních vědeckých institucích.