Martin Hruška

Martin Hruška

Projekt: Static Analysis Based on Automata

Hostitelská instituce: Fakulta informačních technologií VUT
Školitel: 
Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Věnuji se statické analýze programů, tedy o dokázaní korektnosti programu  nebo nalezení chyb v programu  na základě jeho zdrojového kódu. Ve svojí práci se potom zabývám především použitím formálních metod pro tyto účely. Toto téma jsem si vybral kvůli kombinaci zajímavých teoretických metod a jejich praktické aplikace v zajišťování kvality software.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se spíše o základní výzkum. Nicméně, metody formální verifikace již nacházejí své místo v praxi a vetší firmy je začínají používat pro "quality assurance" svého software i hardware.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Důležitým faktorem bylo finanční zajištění, které program poskytuje. Dalším přínosem bylo ujasnění si vize a plán toho, co chci během studia dělat.