Lukáš Flajšman

Lukáš Flajšman

Projekt: Magnonic crystals for future spin-wave devices 

Hostitelská instituce: CEITEC VUT
Školitel: 
prof. Jiří Spousta, Ph.D.
Můj Google Scholar

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Tématem mého studia je magnetismus, přesněji magnonika a magnonické metamateriály. Věnuji se chování vln magnetizace v periodických strukturách a jejich aplikaci pro zpracování signálů. Studium magnetických vlastností v ultrarychlých časových měřítkách je velmi vyzývavé, jak po teoretické, tak experimentální stránce, navíc magnonika jako taková je poměrně mladý obor, což poskytuje dostatek prostoru pro základní výzkum.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o výzkum ryze základní. V budoucnosti by magnonika mohla nahradit současné polovodičové technologie v přenosu a zpracování informací. Logické členy založené na magnonických metamateriálech slibují (oproti polovodičové technologii) nárůst pracovní frekvence logických členů a zároveň snížení tepla generovaného logickým členem.

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Důvodem přihlášení do Ph.D. talentu je nepochybně prestiž, kterou tato cena skýtá, jak pro moji osobu, tak pro vědecký ústav, na kterém studuji. Finanční odměna je také důležitou součástí, neboť mi umožňuje studovat naplno a nebýt nucen shánět finanční prostředky mimo můj obor.