Jana Damková

Jana Damková

Projekt: Optically self-assembled micro-robots and photonic crystals 

Hostitelská instituce: Fakulta strojního inženýrství VUT
Školitel: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

V rámci Ph.D. studia se věnuji zkoumání chování nesférických částic ve strukturovaných světelných polích, s různým prostorovým rozložením intenzity. Mimo jiné tak působí na částice optické síly, které mohou umožnit bezkontaktní samouspořádávání objektů do prostorových struktur pomocí světla.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o základní výzkum. Využití tudíž není jasně určené, např. by pomocí samouspořádaných struktur mohl být dopraven biologický objekt zachycený ve struktuře na určité místo nebo by samouspořádané struktury mohly sloužit jako fotonické krystaly.

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Jelikož se v této soutěži hodnotí větší množství prací, a to i odbornou komisí, může účast v Ph.D. talentu přinést ústavu, na kterém probíhá Ph.D. studium, určitou prestiž a také je toto ohodnocení určitě přínosné pro budoucnost v kariérním životě. Peněžní ohodnocení v této soutěži je taktéž lákavé, protože ve srovnání se studijním stipendiem je nezanedbatelné. Dalším přínosem je procvičení si sepsání odborného projektu, prezentace své práce a její následné obhájení.