Jan Raška

Jan Raška

Projekt: Liver homeostasis disruption by cyanobacterial toxins

Hostitelská instituce: Přírodovědecká fakulta MU
Školitel: 
RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Téma mého Ph.D. projektu je mezioborové, zahrnuje ekotoxikologii, molekulární a buněčnou biologii a medicínu. Studuji vliv sinicových toxinů na jaterní kmenové buňky v laboratorním prostředí a snažím se tak simulovat efekty v lidském těle. Zajímají mne zejména efekty a mechanismy účinků těchto v přírodě velmi rozšířených a nebezpečných látek a také jejich význam v narušení normálního fungování jater a s tím související vzniku nádorů. Vývoj podobných laboratorních metod se také zdá jako slibná cesta k omezení, často eticky sporných, testů na zvířatech.

Využití výsledků v praxi:

Primárně se jedná o základní výzkum mechanismů sinicových toxinů a jejich efektů, nicméně také studujeme, v jaké koncentraci jsou tyto látky účinné. Ačkoliv jsou hodnoty sinicových toxinů v pitné vodě hlídány a nesmí být překročeny, jedná se o množství, které může způsobovat akutní zdravotní potíže. Můj projekt je zaměřený na hledání efektů těchto toxinů i při nízkých koncentracích. Výsledky by tak mohly přispět k objasnění, zda i množství, které odpovídá limitům, může mít negativní vliv na naše zdraví jako je vznik chronických nebo nádorových onemocnění jater. 

Proč jsem si vybral Brno Ph.D. Talent:

Přihlášením do soutěže Ph.D. talent, jakožto nejprestižnější soutěže tohoto typu v Brně, jsem chtěl poznat, jak obstojím v bohaté konkurenci mladých brněnských vědců a jak budu schopen napsat a následně obhájit svůj projekt. Vítězství mi neposkytne pouze finanční zajištění po dobu studia a možnost plně se věnovat výzkumu ale i získání bohatých zkušeností z administrativní oblasti vědy. Věřím, že zkušenosti získané v této soutěži mi pomůžou v další vědecké či praktické kariéře.