Helena Covelo Molares

Helena Covelo Molares

Projekt:  The role of m6A mRNA modification in gene expression regulation 

Hostitelská instituce: CEITEC MU
Školitel: 
 doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Téma mého výzkumu a důvod volby: 

Zabývám se studiem regulace RNA methylace, tedy biologickými důsledky „psaní“ nebo „vymazávání“ chemických „stop“ na osudu buněčných RNA (RNA je prostředníkem mezi DNA, které nese naši genetickou informaci a proteiny, zapojené do mnoha procesů v našem těle). Toto téma jsem si vybrala, protože se jedná o nedávno objevený mechanismus, který otvírá novou, slibnou oblast vědy.

Využití výsledků v praxi:

Jedná se o základní výzkum s budoucím využitím v medicíně. Je například známo, že různí aktéři procesu RNA methylace jsou uvolňováni v lidské rakovině.

Proč jsem si vybrala Brno Ph.D. Talent:

Do programu Brno Ph.D. Talent jsem se přihlásila proto, že je to skvělá příležitost jak získat další podporu během doktorského studia. To je pro mě cenou uznání za úsilí věnované mému studiu a dává mi to více energie k další práci na tomto projektu a mé diplomové práci.