Stanislava Králová

Stanislava Králová

Projekt: Klasifikácia gram-negatívnych baktérií vyizolovaných z prostredia ostrova Jamesa Rossa v Antarktíde

Školitel: RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Pracoviště: Česká sbírka mikroorganismů, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita