Petra Babková

Petra Babková

Projekt: Studium vztahů mezi strukturou, funkcí a evolucí halogenalkandehalogenas rekonstrukcí sekvencí ancestrálních enzymů
Školitel: Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D., prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Department: Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU