Michal Jež (STUDIUM UKONČIL)

Michal Jež (STUDIUM UKONČIL)

Projekt: Úloha interakcí v mikroprostředí B-buněčných malignit a zkoumání jejich terapeutického využití

Školitel: MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Pracoviště: Lékařská genomika, CEITEC MU a Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU