Michal Franek

Michal Franek

Projekt: Molekulární mechanizmy spojující pluripotenci kmenových buněk a jejich zvýšenou schopnost opravy poškození DNA

Školitel: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Department: Oddělení Molekulární Cytologie a Cytometrie, Biofyzikální ústav AVČR