Michaela Fojtů

Michaela Fojtů

Projekt: Nové nanonosiče doxorubicinu pro nádorovou terapii: Nástroj pro redukci kardiotoxicity a cílený transport léčiva

Školitel: Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Department: Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno