Josef Maryáš (studium ukončil)

Josef Maryáš (studium ukončil)

Projekt: Studium role vybraných proteinů v procesu metastazování u nádorů prsu

Školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Pracoviště: Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav