Jakub Sochor

Jakub Sochor

Projekt: Plně automatická analýza dopravy pro předvídání dopravních situací a chytřejší navigaci

Školitel: doc. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Pracoviště: Ústav počítačové grafiky a multimédií, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně