Helena Kočková

Helena Kočková

Projekt: Analýza leukemických buněk a jejich vnějšího prostředí ve vztahu k odpovědi na léčbu

Školitel: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Pracoviště: skupina Molekulární medicína, CEITEC Masarykova univerzita