Adam Obrusník

Adam Obrusník

Projekt: Využití numerických simulací při vývoji a optimalizaci plazmových zdrojů s bioaplikacemi

Školitel: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita