Zuzana Tvarůžková (studium ukončila)

Zuzana Tvarůžková (studium ukončila)

Projekt: Novel Protein Patterning for Study of Cell Behaviour

Školitel: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie, LF MU