Václav Havel

Václav Havel

Projekt: Deriváty a homology bambus[n]urilu vhodné pro odstraňování aniontového znečištění

Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Pracoviště: Ústav chemie, PřF MU