Tomáš Trnka

Tomáš Trnka

Projekt: Studium reakčního mechanismu glykosyltransferáz metodami kvantové chemie a reakční molekulové dynamiky

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Pracoviště: NCBR, PřF MU