Tomáš Svoboda

Tomáš Svoboda

Projekt: Návrh a konstrukce originálního systému plazmových trysek k vylepšení procesů předúprav materiálů

Školitel: RNDr. Milan Alberti, CSc.

Pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky, PřF MU