Tomáš Starý

Tomáš Starý

Projekt: Charakterizace obranné reakce rostlin rajčete po aplikaci elicitorů

Školitel: Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biochemie, PřF MU