Štěpán Foral

Štěpán Foral

Projekt: Innovative Nuclear Fuels Investigation in Brno

Školitel: Ing. Karel Katovský, Ph.D.

Pracoviště: Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT