Marek Bartošovič

Marek Bartošovič

Projekt: Characterization of in vivo substrates of the RNA-binding proteins ABH8 and obesity related FTO

Školitel: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Pracoviště: NCBR, PřF MU