Lenka Gettová

Lenka Gettová

Projekt: Genetická diverzita a parazitizmus v populacích Barbus barbus a Barbus meridionalis v oblasti hybridní zóny

Školitel: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.

Pracoviště: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU