Jiří Procházka

Jiří Procházka

Projekt: Vliv intenzity lesního hospodaření na společenstvo kůrovců jedlobukových porostů

Školitel: Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Pracoviště: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU