Jaroslav Kaštyl

Jaroslav Kaštyl

Projekt: Příprava vrstevnatých keramik metodou termoplastické koextruze a jejich vlastnosti

Školitel: prof. Ing. Martin Trunec, Dr.

Pracoviště: Ústav materiálových věd a inženýrství, FSI VUT