Jana Honová

Jana Honová

Projekt: Deriváty diketopyrolopyrolu pro molekulární elektroniku

Školitel: doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Pracoviště: Centrum materiálového výzkumu, FCH VUT