Jan Hrbáček

Jan Hrbáček

Projekt: Informační jednotka s haptickým výstupem pro nevidomé

Školitel: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.

Pracoviště: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT