David Košťál

David Košťál

Projekt: Studium mazacích filmů při podmínkách nedostatečného zásobování kontaktu mazivem

Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Pracoviště: Ústav konstruování, FSI VUT