Aleš Stýskalík

Aleš Stýskalík

Projekt: Syntéza a provrchové modifikace fosfosilikátových gelů

Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Pracoviště: Ústav chemie, PřF MU