Tomáš Ripel

Tomáš Ripel

Projekt: Návrh aktivní loketní ortézy

Školitel: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.

Pracoviště: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT