Tomáš Kumpan

Tomáš Kumpan

Projekt: Geochemical and petrophysical proxies of climatic changes at the Devonian/Carboniferous boundary

Školitel: doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Pracoviště: Ústav geologických věd, PřF MU