Petra Kubincová

Petra Kubincová

Projekt: Male reproductive system and environmental pollution

Školitel: doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Pracoviště: RECETOX, PřF MU