Petr Ročkai

Petr Ročkai

Projekt: LLVM-based Software Model Checking

Školitel: doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Pracoviště: Katedra teorie programování, FI MU