Pavel Souček

Pavel Souček

Projekt: Preparation of nanocomposite thin films with high hardness and Young's modulus combined with low friction, low wear and high adhesion

Školitel: doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky, PřF MU