Monika Dvořáková (Mudrochová)

Monika Dvořáková (Mudrochová)

Projekt: Molecular mechanisms of metastasis in breast cancer: Integrated genomics and proteomics approaches

Školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biochemie, PřF MU a Oddělení onkologické a experimentální patologie, MOU