Martin Kachlík

Martin Kachlík

Projekt: Preparation and characteristic of ferroic and multiferroic materials

Školitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.

Pracoviště: Ústav materiálových věd a inženýrství, FSI VUT