Lubomír Klimeš

Lubomír Klimeš

Projekt: Numerical Modelling and Optimization of Water Cooling in Industry Applications

Školitel: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Pracoviště: Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT