Ladislav Dokládal

Ladislav Dokládal

Projekt: Structural and functional analysis of telomerases

Školitel: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

Pracoviště: Oddělení funkční genomiky a proteomiky, PřF MU