Igor Červenka

Igor Červenka

Projekt: Spatio-temporal dynamics of protein-protein interactions in Wnt signaling pathway

Školitel: Mgr. Vítězslav Bryja, PhD.

Pracoviště: Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav experimentální biologie, PřF MU