Gita Jančaříková

Gita Jančaříková

Projekt: Study of glycosyltransferases and their role in progress of cancer

Školitel: doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Pracoviště: NCBR a Ústav biochemie, PřF MU