David Sehnal

David Sehnal

Projekt: Superimposing, Modeling, and Predicting Molecular Motifs

Školitel: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Pracoviště: Institute of Computer Science, FI MU