Aneta Mikulášová

Aneta Mikulášová

Projekt: Úloha genetických abnormalit ve vývoji a progresi monoklonální gamapatie nejasného významu

Školitel: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Pracoviště: Laboratoř molekulární cytogenetiky, Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU