Andrea Hároniková

Andrea Hároniková

Projekt: Biotechnological production of carotenoids and ergosterol by selected yeasts using modified waste substrates

Školitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Pracoviště: Ústav chemie potravin a biotechnologií, FCH VUT